I FODSPOR I FLENSBURGS BYHISTORIE 1920 – 2020!

Gå med os på opdagelse i de sidste 100 års hændelser og steder i Flensborg og bliv klog på den historiske byudvikling og grænsedragning. Opdag de særlige steder, der findes rundt omkring i byen, og få mere at vide om de spændende og usædvanlige hændelser, der står bag begivenhederne. Mangler du et vigtigt sted eller en spændende historisk begivenhed? Så send os din historie og dine billeder, og vores online-redaktion vil garanteret svare! …læs videre

Filtern nach

Filter by

Filtrer efter

Ihr Beitragsort
Your entry places
Jeres indrejse sted
Einkaufsladen „RITA“
Einkaufsladen „RITA“
Einkaufsladen „RITA“
Flaggentausch
Flaggentausch
Flaggentausch
Grenzerfahrungen
Grenzerfahrungen
Grenzerfahrungen
Café Waldheim
Café Waldheim
Café Waldheim
Schengen 2001 – Mit der Europa-Union in Krusau
Schengen 2001 – Mit der Europa-Union in Krusau
Schengen 2001 – Mit der Europa-Union in Krusau
Stolperstein Junkerholweg 13
Stolperstein Junkerholweg 13
Stolperstein Junkerholweg 13
Stolperstein Große Straße 15
Stolperstein Große Straße 15
Stolperstein Große Straße 15
Stolpersteine Dorotheenstr. 28
Stolpersteine Dorotheenstr. 28
Stolpersteine Dorotheenstr. 28
Gewinn des EHF-Pokals 1997
Gewinn des EHF-Pokals 1997
Gewinn des EHF-Pokals 1997
Idstedt-Löwe
Idstedt-Löwe
Idstedt-Löwe
Flensborg Avis
Flensborg Avis
Flensborg Avis
Deutsches Haus
Deutsches Haus
Deutsches Haus
Polizeigebäude
Polizeigebäude
Polizeigebäude
Duborg-Skolen
Duborg-Skolen
Duborg-Skolen
Dänisches General-Konsulat
Dänisches General-Konsulat
Dänisches General-Konsulat
Flensborg Hus
Flensborg Hus
Flensborg Hus
Grenzstein Nr. 1
Grenzstein Nr. 1
Grenzstein Nr. 1
Knudsborg Munketoft
Knudsborg Munketoft
Knudsborg Munketoft
Nordertor
Nordertor
Nordertor
Dansk Centralbibliotek
Dansk Centralbibliotek
Dansk Centralbibliotek
Helligåndkirken
Helligåndkirken
Helligåndkirken
Gut Jägerslust
Gut Jägerslust
Gut Jägerslust
Marineschule Mürwik
Marineschule Mürwik
Marineschule Mürwik
SBV-Sitz 360°
SBV-Sitz 360°
SBV-Sitz 360°
Exe
Exe
Exe
Zigeunerlager im Steinfelder Weg
Zigeunerlager im Steinfelder Weg
Zigeunerlager im Steinfelder Weg
Asmus-Jepsen-Weg
Asmus-Jepsen-Weg
Asmus-Jepsen-Weg
Altes Rathaus
Altes Rathaus
Altes Rathaus
AWO Integrationscenter
AWO Integrationscenter
AWO Integrationscenter
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
NDR-Studio
NDR-Studio
NDR-Studio

STEDER

Alter Friedhof mit Idstedt-Löwe Idsted-Løven blev opstillet i 1862 på Flensborgs Alter Friedhof som et dansk sejrsmindesmærke og blev til et symbol for modsætningen mellem dansk og tysk. Ad omveje via Berlin og København kom løven i 2011 tilbage til sin oprindelige plads – og står nu som en formaning om, at danskere og tyskere skal holde fred med hinanden. Reepschlägerbahn/Stuhrsallee (37), 24937 Flensburg Flensborg Avis Den danske avis etableredes allerede i år 1869. Under afstemningen i 1920 og i tiden forinden samt frem til midten af 1950erne slog avisen kraftigt til lyd for, at Flensborg burde indlemmes i det Danske Kongerige. Avisen opfatter sig selv som talerør for det danske mindretal i det nordlige Slesvig-Holstén. Schiffbrückstraße 8, 24937 Flensburg Deutsches Haus Deutsches Haus var en „gave“ til Flensborg fra det Tyske Rige som „Rigets tak for tysk trofasthed“ – fordi et flertal ved afstemningen i 1920 havde votéret for, at Flensborg skulle forblive tysk. Friedrich-Ebert-Straße 7, 24937 Flensburg Polizeigebäude Under folkeafstemningen 1920 varetog den „Internationale Kommission (CIS)“ sit embede i bygningen, som i dag er Flensborgs politigård (Polizeidirektion). I nazitiden havde politi og Gestapo til huse her. Den 23. maj 1945 blev den sidste "Reichsregierung" fremvist for pressen i bygningens atriumgård. Süderhofenden 1, 24937 Flensburg Duborg-Skolen Da det efter Første Verdenskrig atter blev muligt at holde skoleundervisning på dansk, opstod der i maj 1920 et ønske om at etablere en dansk privatskole i Flensborg – og snart efter opførtes den fremtidige Duborg-Skole i Marienstraße i Flensborg form af en realskole. Ritterstraße 27, 24939 Flensburg Dänisches General-Konsulat Kun få måneder efter afstemningen 1920 åbnedes det Danske Konsulat i Flensbourg. Nu om stunder et generalkonsulat, er det en vigtig kontaktinstitution m. h. p. bevaring og forbedring af det danske mindretals rettigheder i det nordlige Slesvig-Holstén, men det har også betydning for den tyske „flértalsbefolkning“. Nordergraben 19, 24937 Flensburg Flensborg Hus Flensborghus har haft en omskiftelig historie: Opført af ruinerne af Duborg-fæstningen, fungerer det nu om dage som hjemsted for det danske mindretals institutioner. Selv i Hitler-tiden foregik der her frem til 1937 jødiske gudstjenester, som det på det tidspunkt ikke mere var muligt at afholde andre steder. Straßenname 1, 24937 Flensburg Grenzstein 1 und Grenzbrücke Schusterkate Efter afstemningen i 1920 gennemførtes en grænsedragning mellem Danmark og Tyskland med udgangspunkt i princippet om befolkningers selvbestemmelsesret. Ved at give selve de implicerede mennesker fortrinsret m. h. t. at træffe et valg overvandt man således tidligere tiders rent historie- eller magtpolitisk motiverede grænsedragninger. Dammweg, 24955 Harrislee Knudsborg Munketoft Skyttelauget Knudsgilde var i lang tid bestemmende for erhvervslivet i Flensborg. Laugets nuværende hjemsted er Restaurant „Knudsborg“ på adressen Munketoft 33. Man går hvert år i parade til Flensborgs rådhus for at vise sin tilknytning til byen. H. K. H. Prins Joachim er æresskyttebror. Munketoft 33, 24941 Flensburg Nordertor I den meget varierede afstemningskamp 1920 udviklede den ca. 1595 opførte Nordertor sig til et billedsymbol for Flensborg og byens næsten 40.000 stemmeberettigede kvinder og mænd. Norderstraße 151, 24931 Flensburg Dansk Centralbibliotek Det Danske Centralbibliotek er ét af regionens vigtige kultur- og uddannelsessteder. Det indeholder fortrinsvis omfattende dansk litteratur af alle genrer – først og fremmest m. h. p. det danske mindretal syd for grænsen. Et "must" for enhver med interesse for dansk kultur. Norderstraße 59, 24939 Flensburg Helligåndkirken Den 1386 færdiggjorte kirke fungerer i dag som den vigtigste kirke for den dansksprogede protestantisk-lutherske menighed (ca. 6500 medlemmer) – dog således, at man allerede i lang tid har holdt fælles gudstjenester med andre menigheder, som f. eks. 150-års-jubilæet for St. Marien-menigheden i 2014. Men sådan har det ikke altid været. Große Straße 43, 24937 Flensburg Gut Jägerslust Da nazisterne kom til magten i 1933, besluttede ejeren af godset Jägerslust, Alexander Wolff, at etablere en udvandrerlæreanstalt for unge jøder. Frem til den såk. pogromnat (også "krystalnatten", systematisk ødelæggelse og nedbrænding af synagoger) den 9./10. november 1938 holdt han selv, hans familie samt medarbejdere skansen. Men så blev de nødt til at flygte. Jägerweg, 24941 Flensburg Marineschule Mürwik Nu om stunder virker det „Røde Slot“ på fjordens østlige side imponerende på mange Flensborg-besøgende. Og på Åbent-mindesmærke-dagen (Tag des offenen Denkmals) er det faktisk værd at tage over til den mellem 1907 og 1910 opførte marineskole. Den har nemlig i de sidste 100 år været involveret i afgørende politiske begivenheder. Kelmstraße 14, 24944 Flensburg SBV-Sitz 360° Mod slutningen af Anden Verdenskrig kom der titusindvis af flygtninge og såk. fordrevne ovre fra Østpreussen og andre tyske østområder til Flensborg. Indbyggertallet voksede fra ca. 60.000 til over 100.000 mennesker – i løbet af få måneder. Willi Sander, som selv hørte til de fordrevne, tog i 1949 initiativ til at gøre noget ved barakbeboelse og bolignød og etablerede en „Selbsthilfebauverein“ (SBV). Mürwiker Straße 28-30, 24944 Flensburg Exe På eksercérpladsen (Exe) stod ilden flere meter op i himlen den 30. maj 1933 om natten, da „bøger, skrifter, bannere og kommunistiske faner blev gjort til støv og aske“ (avisen Flensburger Nachrichten). Der var tale om den af naziregimet organiserede bogbrænding i Flensborg. Friesische Straße 79a, 24937 Flensburg Zigeunerlager im Steinfelder Weg Også romaer og sintier blev forfulgt og slået ihjel under nazidiktaturet. I Flensborg blev de tvunget til at leve i en lejr under umenneskelige forhold. I Norderstraße 104 findes der en mindetavle til minde om familien Weiß, som boede her inden lejrlivets tid. Steinfelder Weg 41-43, 24941 Flensburg Asmus-Jepsen-Weg Endnu i de sidste måneder af Anden Verdenskrig, og sågar efter krigens afslutning, måtte utallige personer, deriblandt desertører, lade livet p. g. a. dødsdomme ved såk. standretter. Hitlers kortvarige efterfølger, Admiral Dönitz, havde bebudet, at „Faneflugt medfører dødsstraf“. Det kom også til at gælde for den 44-årige kaptajnløjtnant Asmus Jepsen. Asmus-Jepsen-Weg, 24944 Flensburg Altes Rathaus På rådhuset på adressen Holm 7 gjaldt det efter Anden Verdenskrig om at få etableret demokratiske strukturer. De britiske Allierede bestemte, at en dansk forretningsmand skulle blive Flensborgs overborgmester og at han skulle gøre en indsats for at foréne gamle og nye Flensborgere. Holm 7, 24937 Flensburg AWO Integrationscenter I Flensborg boede der i slutningen af 2015 næsten 20.000 personer med indvandrerbaggrund fra over 130 lande, omkring 700 asylansøgere samt ca. 170 uledsagede mindreårige flygtninge. AWO-Integrations-Center er én af de institutioner, som tager sig af alle disse (nye) Flensborg-beboere. Schloßstraße 4, 24939 Flensburg Bahnhof In den 1920er Jahren war das schnellste Verkehrsmittel in Schleswig-Holstein und Dänemark die Eisenbahn. Vor und während der Abstimmung 1920 waren es demzufolge Züge und I 1920rne var toget det hurtigste transportmiddel i Danmark og Slesvig-Holstén – og således var det inden og i forb. m. selve afstemningen i 1920 også først og fremmest tog og banegårde (udover dampere), som spillede en vigtig rolle m. h. t. at mobilisere de stemmeberettigede, så de kunne komme hen til valgstederne. Am Bundesbahnhof 5, 24937 Flensburg NDR-Studio Nordwestdeutscher Rundfunk, NWDR, og én af efterfølgerne, NDR, dækkede efter Anden Verdenskrig emner om mindretallene og deres ønsker og krav på begge sider af grænsen. I den forbindelse var der direkte transmissioner lokalt samt feature-programmer, f. eks. om det tyske mindretal i Danmark. Friedrich-Ebert-Straße 1, 24937 Flensburg

BIDRAG

Stolpersteine Dorotheenstr. 28 Der Nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland sind Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Immer mehr von ihnen werden mit Hilfe der „Stolpersteine“ aus der Anonymität und vor dem Vergessen bewahrt. Auch in Flensburg. Dorotheenstr. 28, 24939 Flensburg Stolperstein Große Straße 15 Der Nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland sind Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Immer mehr von ihnen werden mit Hilfe der „Stolpersteine“ aus der Anonymität und vor dem Vergessen bewahrt. Auch in Flensburg. Große Straße 15, 24937 Flensburg Stolperstein Junkerholweg 13 Der Nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland sind Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Immer mehr von ihnen werden mit Hilfe der „Stolpersteine“ aus der Anonymität und vor dem Vergessen bewahrt. Auch in Flensburg. Junkerholweg 13, 24939 Flensburg Schengen 2001 - Mit der Europa-Union in Krusau Am Samstag, 24. März 2001, erhielten zahlreiche Mitglieder der Europa-Union in Tarp von ihrem langjährigen Vorsitzenden Gerhard Beuck einen Anruf: „Wolfgang Börnsen hat angerufen. Wir sollen um 24.00 Uhr in Krusau an der Grenze sein. Sie wird dann ganz offiziell geöffnet. Habt ihr Zeit und Lust mitzukommen?“ Grenzübergang Krusau Café Waldheim Im Zweiten Weltkrieg gab es nicht nur den Widerstand der „Weißen Rose“ oder der „Roten Kapelle“. Auch weitab der Reichshauptstadt Berlin bildeten sich lokale Gruppen, die versuchten, der NS-Gewaltherrschaft etwas entgegenzusetzen. Hainstraße 1, 24955 Harrislee Einkaufsladen "RITA" Meine Erinnerung zum Thema Grenze ist der Grenzübergang in Krusau - genau genommen: der Einkaufsladen "RITA" Als ich klein war sind wir dort mit der ganzen Familie regelmäßig einkaufen gefahren ... Flensborgvej 22, 6340 Kruså Dit bidrag til fortællestederne Alle flensborgere, beboere i grænselandet og gæster er velkomne til at yde deres personlige bidrag til en rute gennem byen. Derved skabes en forbindelse mellem den moderne, digitale verden og museet og dermed Flensborgs nyere byhistorie. Rathausplatz 1, 24937 Flensburg

TIDER

PERSPEKTIVWECHSEL 2020 – 100 Jahre Grenzgeschichten

SONDERAUSSTELLUNG Die Stadt Flensburg lässt derzeit ein zweistufiges Ausstellungsprojekt anlässlich des hundertsten Jahrestages der Grenzabstimmung zwischen Deutschland und Dänemark 2020 entwickeln. Den Auftrag dazu formulierte die Flensburger Ratsversammlung (Beschlussvorlage RV-67/2017): […]

Find out more »