[wpgmza id="1" marker='58' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Flensborg Avis

Wittenburger Weg 19, 24941 Flensburg

Den danske avis etableredes allerede i år 1869. Under afstemningen i 1920 og i tiden forinden samt frem til midten af 1950erne slog avisen kraftigt til lyd for, at Flensborg burde indlemmes i det Danske Kongerige. Avisen opfatter sig selv som talerør for det danske mindretal i det nordlige Slesvig-Holstén.

Det tyske mindretal i Sønderjylland har sin tysksprogede avis „Der Nordschleswiger“, det danske mindretal i det nordlige Slesvig-Holstén har den dansk-tyske „Flensborg Avis“. Sidstnævnte udkom første gang i 1869. I forbindelse med ømtålelige eller følelsesladede hændelser af enhver art hr „Flensborg Avis“ (FA) været et vigtigt medium for de dansksindede mennesker i regionen: Dansk selvhævdelse i Kaiserriget, afstemningskampen 1918-1920 (fra og med det tidspunkt med den tysksprogede ekstra sektion „Der Schleswiger“), etablering af mindretallene i kølvandet på grænseforløb, Hitler-perioden 1933-1945 samt den nydanske bevægelse 1945 til 1955. Under afstemningen 1920 og frem til 1950erne slog FA sammen med højre-nationale rigsdanskere voldsomt til lyd for et dansk Flensborg samt et Danmark, som skulle række helt ned til Dannevirke. FAs redaktionslokaler fungerede som „hovedkvartér“ for forberedelserne til afstemningen den 14. marts 1920 i Flensborg. Det var her, alle trådene omkring planlægning og den rigtige taktik blev ført sammen hos chefredaktør E. Christiansen[1]. Under Hitler-herredømmet lykkedes det på trods af kraftigt pres stort set for FA at bevare sin uafhængighed – dog således, at „Der Schleswiger“ blev forbudt i 1937. Efter Anden Verdenskrig fik avisen mange nye kunder. I 1964 overtog den „Südschleswigsche Heimatzeitung“, som indtil da havde været en SSW-venlig, selvstændig avis. Siden 1974 har sidstnævnte været en afdeling af FA. Nu om stunder har FA (oplag 2018: Ca. 4500 eksemplarer) først og fremmest sine læsere i Flensborg[2]. Avisen modtager statsstøtte fra Danmark – og har efterhånden i årtier respekteret det nuværende grænseforløb. „Flensborg Avis“ er et aktieselskab med ca. 1500 aktionærer[3].


[1] GFS (red.): Flensburg, Geschichte einer Grenzstadt. 1966, s. 412

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Flensborg_Avis, sidetræk d. 4.8.18

[3] ebda.