I FODSPOR I FLENSBURGS BYHISTORIE 1920 – 2020!

AUF DEN SPUREN DER FLENSBURGER STADTGESCHICHTE!

Den dansk-tyske grænse, sådan som den tager sig ud her i år 2020, har i denne form bestået i nøjagtig 100 år. Den er resultatet af en ny, retningsvisende freds-idé efter afslutningen af den Første Verdenskrig: „retten til national selvbestemmelse“. I stedet for en militær-magtpolitisk grænsedragning, sådan som det indtil da var fremherskende i vor egn, er grænsedragningen år 1920 vokset frem ved en folkeafstemning blandt beboerne i grænseområderne. Over 165.000 stemmeberettigede tog dengang afgørelsen bogstaveligt i deres egne hænder – således gik over 90 procent af befolkningen på denne dag til et valg, der blev overvåget af Den internationale Kommission (CIS).

Det 19. århundrede havde været vidne til to blodige dansk-tyske krige med skiftende resultater omkring de slesvig-holstenske territorier. Men folkeafstemningen år 1920 skabte et entydigt, permanent og samtidigt demokratisk og legitimt resultat efter en engageret, men ublodig propaganda-valgkamp: I zone I (Nordslesvig) stemte den 10. februar 1920 cirka 75 % af vælgerne for Danmark. I zone II (Mellemslesvig inklusive Flensborg) gik den 14. marts 1920 ca. 80 % af stemmerne til Tyskland.

Am 15. Juni 1920 wurde so die Trennlinie der beiden Stimmzonen vom Versailler Botschafterrat als neue, bis heute bestehende deutsch-dänische Grenze bestätigt. Diese ermöglichte fortan jeweils ca. 75% der Bevölkerung beiderseits der Grenze ein Leben im gewünschten Heimatstaat.
Zugleich blieben in Nordschleswig eine deutsche Minderheit und in Mittelschleswig eine dänische Minderheit zurück, deren weitgehende rechtliche Anerkennung und Gleichstellung im „Herbergsstaat“ in der zweiten und dritten Generation gelang. So blieb unser kulturell stets zweiströmiges Grenzland mit seinem Hauptort Flensburg auch nach 1920 weiterhin beiderseits der Grenze von deutscher und dänischer Kultur geprägt. Als Region eines täglich gelebten „Perspektivenwechsels“ dient es heute gern als es international zitiertes Beispiel für das Gelingen eines demokratisch begründeten, grenzübergreifenden Zusammenlebens zweier ehemals bekämpfender Kulturen.

At en sådan fredelig kulturel sameksistens ikke er en selvfølge, illustreres af de eksisterende etiske og nationale konflikter i andre dele af Europa. 100 års erfaring i grænseoverskridende fællesskab i vores dansk-tyske region er med andre ord en hjælpsom og informativ vejviser. Den er en skattekiste, fyldt med erkendelser, indsigter og fredelig viden – for såvel nutiden som fremtiden.

 

Dr. Broder Schwensen
Arkivdirektør / Flensborg