[wpgmza id="1" marker='67' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Dansk Centralbibliotek

Norderstraße 59, 24939 Flensburg

Det Danske Centralbibliotek er ét af regionens vigtige kultur- og uddannelsessteder. Det indeholder fortrinsvis omfattende dansk litteratur af alle genrer – først og fremmest m. h. p. det danske mindretal syd for grænsen. Et “must” for enhver med interesse for dansk kultur.

„Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.“ i Flensborgs Norderstraße er biblioteket for det danske mindretal i Slesvig-Holstén – opført i 1959 og udvidet i 1985/86[1]. Ca. 87 % af udgifterne betales af den danske stat, 1 % af egne midler og 12 % fra tysk side. Hovedbiblioteket i Flensborg går tilbage til år 1891. Der findes filialer i Slesvig, Husum og Eckernförde samt to bogbusser, som også servicerer byen Kiel m. h. t. litteratur og media. Udover selve biblioteksdriften gennemføres også kulturelle begivenheder, f. eks. oplæsninger, udstillinger samt danskkurser. Til biblioteket hører en forskningsafdeling, som tager sig af det danske mindretals arkiv i Sydslesvig og står for forskning og videndeling. Den såk. Slesvigske Samling omfatter (videnskabelig) litteratur om Sønderjyllands (Nordslesvigs) og Sydslesvigs historie, topografisk og statistisk materiale, gamle bibler og anden litteratur på dansk, tysk, plattysk, sønderjysk og frisisk samt nogle få eksemplarer på den typiske flensborgske “petuh”-slang. Samlingen oprettedes fra 1891 og især efter genforeningen 1920 (som fra tysk side kaldes “Slesvigs deling”) med hjælp fra private samlinger samt emner fra andre danske bibioteker. Siden slutningen af 1990erne har det Dansk-Tyske Biblioteksforum eksisteret, en samordning af store biblioteker nord og syd for grænsen. Blandt medlemmerne er det tyske mindretals bibliotek Deutsche Büchereizentrale und Zentralbücherei i Aabenraa – som på den måde er ‘modstykket’ til det danske mindretals centralbibliothek[2].


[1] Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein (red.): Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein, bind 2, Schleswig-Holstein. 2001, s. 210

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_B%C3%BCchereizentrale_und_Zentralb%C3%BCcherei_Apenrade, sidetræk d. 3.8.18