[wpgmza id="1" marker='57' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Alter Friedhof mit Idstedt-Löwe

Reepschlägerbahn/Stuhrsallee (37), 24937 Flensburg

Idsted-Løven blev opstillet i 1862 på Flensborgs Alter Friedhof som et dansk sejrsmindesmærke og blev til et symbol for modsætningen mellem dansk og tysk. Ad omveje via Berlin og København kom løven i 2011 tilbage til sin oprindelige plads – og står nu som en formaning om, at danskere og tyskere skal holde fred med hinanden.

Idsted-Løven, en bronzestatue af den danske billedhugger Herman Wilhelm Bissen, har frem til 2011 i næsten 150 år været et symbol på det dansk-tyske modsætningsforhold. Danskerne opstillede løven i 1862 på Gamle Kirkegård (Alter Friedhof) i Flensborg til minde om deres sejr over Slesvig-Holsténerne i slaget ved Idsted i 1850 og også for at minde om faldne danske soldater, som omkom på dette sted [1]. Preusserne flyttede efter den tyske sejr på Dybbøl i 1864 løven til Berlin og opstillede den dér i 1868 på tøjhuset (Berliner Zeughaus) – sidenhen, i 1878, i gården hørende til Hauptkadettenanstalt i Berlin-Lichterfelde.[2] Efter Anden Verdenskrig beordrede Dwight D. Eisenhower i 1945 løven transporteret til København, hvor den blev stående i regeringskvartéret frem til 2011. En tilbagekomst af det omstridte ‘rovdyr’ skortede bl. a. på bekymringer om, at det kunne medføre disharmonier og mislyde i det dansk-tyske forhold. Et initiativ fra partiet Die Linke, som gerne ville hente løven tilbage som et fredssymbol i forb. m. Flensborgs 775. byjubilæum i 2009, åbnede op for, at løven kunne vende tilbage. Efter fælles anstrengelser fra de forskellige partigrupper i byrådet samt med støtte fra både tyske og danske politikere gik løven efter 147 år således i 2011 på sin rejse tilbage til sit oprindelige placeringssted på Alter Friedhof – og i dette miljø står Idsted-Løven nu om stunder som et „tegn på venskab og tillid“ som en formaning til kirkegårdens besøgende om, at danskere og tyskere bør leve i fred og fordragelighed med hinanden.[3]


[1] Inge Adriansen & Matthias Schartl: Erinnerungsorte nördlich und südlich der Grenze. Tysk-dansk.; 2006, s 58

[2] smst., s 40

[3] Lars N. Henningsen & Broder Schwensen: In Freundschaft und Vertrauen. Die Rückkehr des Idstedt-Löwen nach Flensburg 2011. Harrislee 2012