[wpgmza id="1" marker='61' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Duborg-Skolen

Ritterstraße 27, 24939 Flensburg

Da det efter Første Verdenskrig atter blev muligt at holde skoleundervisning på dansk, opstod der i maj 1920 et ønske om at etablere en dansk privatskole i Flensborg – og snart efter opførtes den fremtidige Duborg-Skole i Marienstraße i Flensborg form af en realskole.

I maj 1920, kort efter afstemningen, etableredes i Flensborg Dansk Skoleforening for Flensborg og Omegn. Målsætningen var at skabe en dansk realskole. Denne begyndte med at undervise 18 børn den 1. oktober 1920 på Hjemmet i Marienstraße – den tidligere bolig af Flensborg Avis-redaktør Jens Jessen. Snart blev det nødvendigt med en ny skolebygning, som den danske rigsdag betalte for. På Duburger Höhe (Duborg-fæstningen) opførtes Duborg-Skolen efter udkast af arkitekt Andreas Dall. Der var indvielse den 29. juni 1924. Der var særlige lokaler til at undervise i fysik, naturhistorie, geografi og tegning samt en gymnastiksal, sløjdlokaler og desuden et skolekøkken. I 1949 tilbød skolen for første gang, at der kunne tages Abitur (studentereksamen). Efter Bonn-København-Erklæringerne blev Abituret også anerkendt fra tysk side fra og med 1955.[1] Fra begyndelsen undervistes piger og drenge sammen på Duborg-Skolen – hvilket endnu var temmelig usædvanligt dengang. I begyndelsen fik skolen også nogle forhindringer lagt i vejen fra tysk side, idet overborgmester Hermann Todsen påstod, at eleverne blev opdraget til at blive “fjender af Tyskland“. Af den grund fik allerede i 1923 over 70 skolesøgende børn afslag fra skolemyndigheden på at komme på denne skole[2] – under påskud af, at de skulle være fagligt uegnede til at komme på realskolen.[3] Nu om stunder undervises der ca. 540 elever incl. gymnasietrin[4]. Alle eleverne hører til det danske mindretal i Slesvig-Holstén[5], og efter den afsluttende eksamen vælger tre ud af fire at tage til Danmark for at læse videre.[6] Hvor vigtig den dansksindede undervisning er for den danske stat, kommer bl. a. til udtryk ved, at kronprinseparret (Frederik og Mary) besøgte skolen i 2009 – og fik en begejstret modtagelse i skolegården af et stort mylder af mennesker.


 

[1] http://www.duborg-skolen.de/, Link Skolens historie, sidetræk d. 24.9.18

[2] Lars N. Henningsen (red.): Zwischen Grenzkonflikt und Grenzfrieden. Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein in Geschichte und Gegenwart, 2011, s. 105-107.

[3] smst.

[4] http://www.duborg-skolen.de/, 25.9.18

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Duborg-Skolen, 13.8.18

[6] Anmærkninger ved Mogens Rostgaard Nissen pr. mail, 27.9.18