[wpgmza id="1" marker='64' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Grenzstein Nr. 1 und Grenzbrücke

Dammweg, 24955 Harrisle

Efter afstemningen i 1920 gennemførtes en grænseforløb mellem Danmark og Tyskland med udgangspunkt i princippet om befolkningers selvbestemmelsesret. Ved at give selve de implicerede mennesker fortrinsret m. h. t. at træffe et valg overvandt man således tidligere tiders rent historie- eller magtpolitisk motiverede grænsedragninger.

Efter Første Verdenskrig blev det i Versailles-traktaten bestemt, at der skulle gennemføres en folkeafstemning bl. a. vedr. grænseforløbet mellem Danmark og Tyskland med udgangspunkt i princippet om befolkningers selvbestemmelsesret (art. 109-114). En international overvågningskommission, Commission Internationale Slesvig (CIS), anført af englænderen Sir Marling, tog ophold i den nuværende politimyndighedsbygning (Polizeipräsidium) m. h. p. sammen med franske og engelske tropper at sikre frie, hemmelige og uafhængige valg i afstemningsområdet. Sidstnævnte blev opdelt i zo zoner: Den 10. februar 1920 stemtes i Nordslesvig (Sønderjylland) “en bloc” (= som samlet hele). Det blev til en valgdeltagelse på over 90 %, af hvilke tre fjerdedele stemte dansk og én fjerdedel tysk. I Højer, Tønder, Sønderborg og Aabenraa var der imidlertid hhv. tysk flértal. Den 14. marts var der valg, opdelt efter kommuner, i Midtslesvig – og også her med over 90 % valgdeltagelse. Fire femtedele votérede for Tyskland, én femtedel for Danmark. I Flensborg stemte 75 % for, at byen skulle forblive tysk, 25 % for, at den skulle tilfalde Danmark. I tre kommuner på øen Föhr var der dansk flértal. Med udgangspunkt i afstemningsresultaterne samt de økonomiske og infrastrukturmæssige forhold definerede CIS således den nye, nuværende grænse, som blev stadfæstet den 15. juni 1920 i Paris. På fastlandet placeredes frem til år 1921 ialt 280 grænsesten – sten nr. 1 ved overgangen Skomagerhus/Schusterkate. På sydsiden ses på stenene bogstaverne “DR/P” for Deutsches Reich/Preußen, på den nordlige side står der “D” for Danmark. Fra 2001 til 2011 var grænsen mellem Danmark og Tyskland åben p. g. a. Schengenaftalen, men siden da, og især fra og med 2016, har der pågået grænsekontrol m. h. p. at forhindre ulovlig indvandring. Hvert tiende år inspiceres grænsen af Sønderjyllands Statsamt sammen med Nordfrislands og Slesvig-Flensborg amter. Grænseforløb samt ændringer nedfældes i et grænseatlas.