[wpgmza id="1" marker='60' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Polizeigebäude

Süderhofenden 1 · 24937 Flensburg

Under folkeafstemningen 1920 varetog den „Internationale Kommission (CIS)“ sit embede i bygningen, som i dag er Flensborgs politigård (Polizeidirektion). I nazitiden havde politi og Gestapo til huse her. Den 23. maj 1945 blev den sidste “Reichsregierung” fremvist for pressen i bygningens atriumgård.

I det 1889/90 opførte hotel „Flensburger Hof“ havde i 1920 „Commission Internationale Slesvig“ (CIS) til huse og overvågede herfra afstemningen og holdt rådslagning vedr. det fremtidige  dansk-tyske grænseforløb. Da nazisterne kom til magten, blev hotelejerne tvunget til at afhænde bygningen til staten, der i 1935 byggede den om til politigård og m. h. p. at installere nazisternes Geheime Staatspolizei (GESTAPO) på stedet. Det var herfra, at den såk. pogromnat den 9./10. november 1938 med bl. a. ødelæggelsen af godset Jägerslust blev organiseret og gennemført. Modstandsfolk blev indespærret, forhørt og tortureret i fængselscellerne – og ikke få mennesker blev herfra sendt til KZ-lejre. I bygningen foregik den 5. maj 1945 også den sidste “SS-Führerkonferenz” (“Den nordgående Rottelinje”) under Heinrich Himmler, hvor SS-folk også kunne forsynes med falske pas. Efter besættelsen af Flensborg ved englænderne (10. maj 1945) anvendtes stedet som hovedkvartér for 159th Infantry Brigade. I bygningens atriumgård fremvistes den 23. maj 1945 topfolkene i den sidste Reichsregierung, Dönitz, Jodl og Speer, for pressen, efter at de var blevet arresteret. Senere, efter at bygningen atter var taget i brug af Flensborgs kriminalpoliti, har også tidligere nazi-embedsfolk haft ledelsesfunktioner her frem til 1950erne . Nu om stunder er findes her Polizeidirektion Flensburg, som er ansvarlig for Flensborg by samt Slesvig-Flensborg og Nordfrislands amter (Kreise). Et mindesmærke på pladsen foran bygningen opsattes i 2013 til minde om ofrene for det nationalsocialistiske rædselsherredømme.


[1] Gerhard Paul: Rückzugsrevier-… Hos: Gerhard Paul & Broder Schwensen (red.): Mai ´45. Kriegsende in Flensburg. 2015, s. 178 ff.