[wpgmza id="1" marker=' 65' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Knudsborg

Munketoft 33, 24941 Flensburg

Skyttelauget Knudsgilde var i lang tid bestemmende for erhvervslivet i Flensborg. Laugets nuværende hjemsted er Restaurant „Knudsborg“ på adressen Munketoft 33. Man går hvert år i parade til Flensborgs rådhus for at vise sin tilknytning til byen. H. K. H. Prins Joachim er æresskyttebror.

På byarkivet i Flensborg opbevares et ægte klenodie: Vedtægterne for det Flensborgske Knudsgilde fra 1200 på olddansk. I den daværende middelalder og med udgangspunkt i Slesvig og støtte fra den danske konge slog de rige fjernhandelsfolk fra det skandinaviske Østersøområde sig sammen i ialt 50 såk. Knudsgilder (Gilde = Laug). Navneprotektor og laughelgen er Knud Lavard (1096-1131), Slesvigs første hertug og stamfader til de senere Valdemar-konger. Laugbrødrene aflagde ed på, at de i tilfælde af sygdom, fare eller nød ville komme hinanden til undsætning. På den måde kunne hver handelsmand også i fjerntliggende havnebyer påberåbe sig retssikkerhed og ejendomsbeskyttelse, og gennem et vidtomspændende handelsnetværk var man i det dansk-skandinaviske suverænitetsområde i stand til at handle med varer mellem Østersøen tog Nordsøen – også via havnen i Flensborg, som havde vejforbindelser til vestkystbyerne Husum, Tønder og Ribe. Knudsgilden i Flensborg fastsatte de lokale markedsregler og handelsvilkår og praktiserede et strengt rets- og domstolssystem. Faktisk og i praksis udøvedes regeringsmagten i det tidlige Flensborg fra Knudsgildehof på hvad der i dag svarer til adressen Holm 45 (gågaden i Flensborg). Konkurrencen fra Hanse-sammenslutningen samt gennemtrumfningen af egne byrettigheder i 1284 og en kommunal grundlov med flértal fra det øvrige byråd reducerede imidlertid Knudsgildernes betydning – og de gik for de flestes vedkommende i opløsning efter Reformationen (fra og med det tidlige 16. århundrede). Flensborgs Knudsgilde opløstes af byrådet i anden halvdel af det 16. århundrede.[1] Den nuværende Knudsgilde, som er et dansk skyttelaug, opstod i 1844 af skyttelauget St. Johannis. Lauget holder traditionerne i hævd og påsér tilknytningen til Skandinavien. Og hvert år udviser laugets medlemmer deres ærbødighed for Flensborgs bystyre i forb. m. et festligt optog til rådhuset fra laugets samlings- og spisested „Knudsborg“, opført i 1844.