[wpgmza id="1" marker='69' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Gut Jägerslust

Jägerweg, 24941 Flensburg

Da nazisterne kom til magten i 1933, besluttede ejeren af godset Jägerslust, Alexander Wolff, at etablere en udvandrerlæreanstalt for unge jøder. Frem til den såk. pogromnat (også “krystalnatten”, systematisk ødelæggelse og nedbrænding af synagoger) den 9./10. november 1938 holdt han selv, hans familie samt medarbejdere skansen. Men så blev de nødt til at flygte.

Det i 1857 grundlagte gods „Jägerslust“ blev i 1906 opkøbt af Georg Nathan Wolff, en fabriksejer fra Berlin. Hans søn Alexander overtog ledelsen af godset efter faderens død og efter tre års frivillig tjeneste i Første Verdenskrig 1917. Havde man indtil da været tysk-patriotisk og ikke særlig religiøs, så medførte de nye antisemitiske holdninger efter nazisternes magtovertagelse, at Wolff-familien begyndte at støtte jødiske tanker. Familien omdannede godset til en udvandrerlæreanstalt for den jødiske organisation „Hechaluz(pionérorganisation)“ for unge jøder, som her kunne paratgøres til deres arbejdsliv i Palæstina. Overfaldet ved nazigrupper i forb. m. den såk. pogromnat/krystalnat den 9./10. november 1938 satte en stopper for aktiviteterne. Flensborgs politimester Hinrich Möller beordrede godset ødelagt ved SA-folk (Sturmabteilung), hvoraf de fleste kom fra Friedrichstadt1. Alle personer belv arresteret, Alexander Wolff blev under slag og spark jaget over den tysk-danske grænse. Hans kone Irma fik midlertidigt husly på det danske alderdomshjem „Hjemmet“2; sidenhen flygtede hun sammen med hans mor Käthe og hans søster Lilly til Berlin. Hun blev sammen med andre Jægerslyst-beboere senere myrdet i en KZ-lejr. Alexander Wolff måtte i årevis kæmpe for at få kompensation. I 1966 besøgte han sammen med sin nye kone Else ruinerne af sit tidligere gods. Han indskrev sig i Flensborgs hædersgæsteregister (den såk. Gyldne Bog) – men udelukkede i den forbindelse at ville vende tilbage til Tyskland, idet man aldrig kunne vide, om han dér pludselig kom til at stå ansigt til ansigt med folk, som havde dræbt hans familie. Det tidligere godsareal blev omdannet til øvelsesterræn for det tyske militær (Bundeswehr) og senere overtaget af naturbeskyttelsesorganisationen Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Nu om stunder findes der en infostand og såkaldte ‘snublesten’ (gyldne brosten med navne på personer, som led overlast i nazitiden) til minde om godset „Jägerslust“ og dets beboere.


[1] siehe GFS (Hrsg.): Flensburg – Geschichte einer Grenzstadt. 1966, S. 450

[2] ebda., S. 450