[wpgmza id="1" marker='68' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

Helligåndkirken

Große Straße 43, 24937 Flensburg

Den 1386 færdiggjorte kirke fungerer i dag som den vigtigste kirke for den dansksprogede protestantisk-lutherske menighed[1] (ca. 6500 medlemmer[2]) – dog således, at man allerede i lang tid har holdt fælles gudstjenester med andre menigheder, som f. eks. 150-års-jubilæet for St. Marien-menigheden i 2014. Men sådan har det ikke altid været.

Helligåndskirken har siden 1588 været de danske Flensborg-borgeres kirke, hvor der jævnligt holdtes gudstjenester på dansk – første gang ved en tidligere lærer fra latinskolen[3]. Medlemmerne af den lille menighed var først og fremmest søfolk, arbejdere og tjenestefolk fra Jylland. Helligåndskirken var imidlertid ikke en sognekirke, men blot en ‘filial’ af byens hovedkirke, Marienkirche[4]. For Flensborgs dansksindede troende begyndte nu en omskiftelig og ofte usikker tid. Det ændrede sig efter krigen i 1850/51. Flensborg blev dansk, og der opstod en dansk menighed, som voksede støt – indtil det slesvig-holsténske flag atter steg til tops over Helligåndskirken efter Preussens sejr i 1864[5]. Nu var danske Flensborgere atter afhængige af en (manglende) velvilje hos de tyske kirkemyndigheder: Indsigelser imod en – uden forudgående samråd – gennemført reducering af de danske gudstjenester og petitioner for at opnå mere selvbestemmelse havde ingen effekt. Der var tale om decideret diskriminering[6]. Menigheden var rystet over et pludseligt salg af deres kirkes prædikestol til den nye St. Jürgenskirche og startede i 1905 en appel til Flensborgs „Venner af danske gudstjenester“ m. h. p. at etablere en forening: „Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn“[7]. Men først afslutningen på Første Verdenskrig samt afstemningen i 1920 frembød nye muligheder. I 1921 etablerede foreningen en ny dansk menighed. Forsamlingen holdtes på Flensborghus, invitationen til begivenheden blev indrykket i Flensborg Avis[8]. Menigheden brugte et gammelt hotel på Toosbüystraße som kirkerum. Efter forhandlinger med den tyske St. Marien-Kongregation, som ejede Helligåndskirken, kunne menigheden i 1927 vende tilbage til denne kirke – og i 1997 tilfaldt den menigheden i form af en gave[9].


[1] http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=245750, 17.6.18

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nische_Kirche_in_S%C3%BCdschleswig, 6.8.18; nach http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=245750, 17.6.18 sind es 35 Gemeinden mit 6500 Mitgliedern

[3] Johann Runge: Der Lange weg zur Gründung einer dänischen Gemeinde in Flensburg 1588 bis 1921. In: Stadt Flensburg (Hrsg.): Flensburg 700 Jahre Stadt – eine Festschrift, Bd. 1: Flensburg in der Geschichte. 1984, S.141

[4] https://www.graenseforeningen.dk/leksikon/h/4293, 17.7.18

[5] ebda., S. 158

[6] ebda., S. 164 ff.

[7] ebda., S. 168 ff.

[8] ebda., S. 178 ff.

[9] ebda.