[wpgmza id="1" marker='78' zoom='18' ]

FORTÆLLESTED

NDR-Studio

Friedrich-Ebert-Straße 1 , 24937 Flensburg

Nordwestdeutscher Rundfunk, NWDR, og én af efterfølgerne, NDR, dækkede efter Anden Verdenskrig emner om mindretallene og deres ønsker og krav på begge sider af grænsen. I den forbindelse var der direkte transmissioner lokalt samt feature-programmer, f. eks. om det tyske mindretal i Danmark.

Den 12. november 1950 fejrede 1400 gæster i Flensborgs Deutsches Haus indvielsen af det første NWDR-radiostudie nord for Hamborg – placeret i den tilstødende musikpavillon og etableret på initiativ af de britiske Allierede. Hans Bodenstedt, tidligere radiodirektør hos NORAG, og Heinz Adler, medlem af NWDRs forvaltningsråd og overborgmester i Flensborg i perioden 1963-77, havde slået et slag for lokationen Flensborg: De hævdede, at der „…ved grænsen til Danmark måtte sættes et signal for tysk kultur“. Denne syntes at være i fare i kraft af den „Nydanske bevægelse“, der p. g. a. en efter dens mening proportionalt alt for stor tilflytning af såk. fordrevne til Slesvig-Holstén frygtede en trussel mod egen identitet og derfor krævede en indlemmelse af landsdelen Slesvig i Danmark. NWDR-generaldirektør Adolf Grimme gav det nye studie to opgaver med på vejen: At tage flygtningsspørgsmålet op samt at holde fanen højt som brobygger ved grænsen til Danmark. Studio Flensburg, som dengang dækkede hele Slesvig-Holstén og Danmark, producerede tyske udsendelser til den danske skoleradio – desuden indlægget om “Der große Grenzverkehr” og siden 1951 programmet „Von Binnenland und Waterkant“.  Efter opsplitningen af NWDR i NDR og WDR i 1956 dækkede Flensborg som NDR-yderpost Danmark og landsdelen Slesvig. Fra midten af 1970erne kom der flere og flere tværregionale indlæg (byggeriet af motorvej A7/E45 f. o. m. 1969, stormfloden i 1976, atomkraftværket Brokdorf f. o. m. 1975, århundredets snestorm i 1978/79). Det udløste en krise, som i 1978 mundede ud i opsigelsen af NDR-statsaftalen ved den slesvig-holsténske delstatsregering. Sidstnævntes kritikpunkter: For venstreorienteret, for meget Hamborg, for lidt regionalt stof. Der etableredes delstatsradiohuse i Hannover, Hamborg og Kiel med hhv. regionale radio- og TV-programmer. Starten på “Welle Nord” i april 1981 styrkede Flensborg-lokationen. Fra og med 1998 har der også været et TV-studie, og der produceres nu om stunder over 2.500 radioprogrammer og 400 film i pavillonen på Friedrich-Ebert-Straße 1.