Efter det tyske nederlag i Første Verdenskrig (1918) blev der som følge af punkterne 109-114 i Versailletraktaten (1919) afholdt to folkeafstemninger omkring det fremtidige tilhørsforhold til enten Danmark eller Tyskland. Den 10. februar 1920 stemte den nordlige afstemningszone (Nordslesvig) med 75 % af stemmerne for Danmark. Afstemningen blev overvåget af 3.000 kontrollanter fra de engelske og franske allierede. Den 14. marts 1920 stemte den sydlige zone (Mellemslesvig) med 80 % af vælgerne for Tyskland – inklusive Flensborg, hvor 75 % af vælgerne stemte tysk. På Fredskonferencen blev skillelinjerne (den såkaldte Clausenlinie) lagt fast som de ny grænser – som gælder den dag i dag. De to underlegne befolkningsparter sluttede sig sammen i henholdsvis to mindretalsgrupperinger, der i Nordslesvig kaldte sig „Deutsche Volksgruppe“ og i Sydslesvig „Dansk Mindretal“.[1]

 


[1] Andreas Oeding, Broder Schwensen & Michael Sturm (udgiver.): FLexikon. 725 Aha-Erlebnisse aus Flensburg. 2009, s. 6

« Back to Glossary Index