Den nordgående Rottelinje

 

Rattenlinie Nord”, Den nordgående Rottelinje, var en betegnelse for de talrige højtstående nationalsocialisters flugtrute i retning mod Slesvig-Holsten og til Flensborg i året 1945. Det lykkedes op til 3.000 SS-medlemmer ved krigens slutning i maj 1945 at slippe for tiltale og skifte til en identitet som menig soldat, idet Flensborgs politipræsident SS-Standartenführer Hans Hinsch hjalp holocaust-mordere og -bagmænd med udstedelsen af forfalskede papirer. Også SS-fører Heinrich Himmler dukkede op i Flensborg, sammen med en stab af ca. 150 trofaste følgesvende, den 2. maj 1945. I første omgang med det håb sammen med Hitler-efterfølgeren Karl Dönitz og dennes regering at kunne forhandle med Vestens allierede. Men Dönitz gav ikke Himmler adgang til magten og De Allierede ville ikke forhandle. I stedet fik Himmler udstedt nye identitets-dokumenter hos Flensborgs politipræsidium, der var ledet af SS-embedsmænd, og i marinestationen Mürwik (Mørvig) skaffede han sig en tilsvarende uniform. Således kamufleret som værende militærpoliti „Feldgendarm Heinrich Hitzinger“, lykkedes det ham sammen med nogle få følgesvende at forsvinde sydover til delstaten Niedersachsen. Her blev han stoppet af en britisk kontrol den 20. maj 1945, hvor man var blevet mistænksom pga. de alt for nye dokumenter. ”Herr Hitzinger” blev afhørt i byen Lüneburg og hans rigtige identitet som Heinrich Himmler blev afsløret den 23. maj. Men Himmler undgik sin straf. I stedet valgte han døden for egen hånd, idet han bed i en cyankali-kapsel, som han havde gemt imellem tænderne. Mange af de nationalsocialistiske forbrydere, der var flygtet til den dansk-tyske grænseregion blev taget til fange af den britiske Field Security Section (FSS). Men mange af de mænd, der havde skaffet sig en ny identitet i Flensborg, lykkedes det at gemme sig i længere tid eller for altid. De kunne regne med kartellets fortielse, og mange af de gamle nationalsocialister fik tildelt ledende stillinger i den nye forbundsrepublik – især i Slesvig-Holsten.[1]

 


[1] https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Als-die-SS-Verbrecher-nach-Flensburg-kamen,kriegsende348.html, 15.5.18

« Back to Glossary Index