I Progromnatten – også kaldt ”Krystalnatten” – mellem den 9. og 10. november, blev jødiske institutioner, forretninger, kirkegårde og private hjem udsat for vandalisme. Mange jøder blev fængslet eller endda slået ihjel. Alt dette skete med statens velvilje. Siden 1933 havde den jødiske del af befolkningen i det nationalsocialistiske Tyskland været udsat for systematisk forfølgelse og diverse forbrydelser, som fx boykot, uddannelses-, omgangs- og opholdsforbud – således også i Flensborg. Nogle af de forfulgte familier udvandrede, andre flyttede til Hamborg eller Berlin i et forgæves håb om at kunne gemme sig i storbyens anonymitet. Og mange begik selvmord. Med Pogromnatten i 1938 blev racelovenes omstridte legalitet grundlagt som basis for politiets og efterretningstjenestens koordinerede statsterror. Således brød Gestapo ind i i huset Große Straße 15/19 hos det ældre ægtepar Lazarus. De to chokerede beboere blev smidt i fængsel, og deres søn Heinrich blev deporteret til koncentrationslejren i Sachsenhausen. På lignende måde brød civilklædte medlemmer af SS, SA og politi ind i godset Jägerslust i Flensborgs bydel Weiche. De ødelagde og plyndrede stedet. De jødiske ejere, familien Wolff, blev arresteret. Godsejeren Alexander Wolff blev såret under flugten til Danmark og de jødiske landbrugselever på „Hachsharah“-gården blev deporteret til koncentrationslejren i Sachsenhausen. Det forladte gods blev i første omgang solgt langt under sin værdi og ”ariseret” i 1939 som del af en „Neubildung deutschen Bauerntums“ („nydannelse af tysk landbostand“). Efter krigens begyndelse blev det givet til flyvevåbnet ”Luftwaffe”.

« Back to Glossary Index