Rejsningen af Duborg på det såkaldte ”Mariebjerg” blev begyndt under den danske dronning Margrete I i år 1411. Efter hendes død (1412) blev fæstningsværnet færdigbygget under Erik af Pommern. Værnet målte ca. 80 x 60 meter og var sikret med mure og tårne, omgivet af et voldanlæg med grave. Ud over indkvarteringen og gemakkerne, rådede stedet over bageri, køkken og pulverkammer. For at sikre forsyningerne over havet, var det nedenfor beliggende Ramsherred befæstet med to rækker palisader og grave, der strakte sig fra søsiden op til borgen. År 1427 modstod tropperne en belejring af stedet. Først år 1431, efter en flere måneder lang sulteblokade gennem hanseforbundets søværn, måtte forsvarerne overgive sig til de holstenske Schauenburgere. I det 16. og 17. århundrede blev borgen brugt af de danske konger som indkvarterings- og forsamlingssted. 1719 blev borgen revet ned. Der var lavvande i det offentliges kasser, så man genbrugte dele fra borgens mure til opførelsen af Flensborgs vajsenhus Flensborghus, beliggende i Nørregade (Norderstraße) 76-78. De sidste ruinrester forblev på stedet indtil omkring år 1900. I årene1928/29 blev de så komplet overbygget af en handelsskole, den nuværende Duborg Skole.

« Back to Glossary Index