Den Sydslesvigske Vælgerforening, SSW, blev grundlagt som selvstændigt politisk parti, adskilt fra det danske mindretals forening SSF (Sydslesvigsk Forening), eftersom kulturforeningens tidligere kandidatur ikke kunne forenes med den nye partilov. Efter anerkendelsen, den 5.8.1948, deltog SSW omgående i kommunalvalget og opnåede i Flensborg 31 % af stemmerne; således at partiet sammen med socialdemokraterne →SPF (18 %) fik et flertal i byrådet, der støttede overborgmesteren I. C. Møller, som havde siddet på taburetten siden 1945. 1951 gik det danske flertal i rådet tabt, og ved opløsningen af partiet →SPF, gik kun to af dets tidligere seks rådsmedlemmer over til SSW. I 1960erne blev SSW i Flensborg overhalet af CDU og SPD, men beholdt dog posten som det tredje store parti i byrådet og besatte igennem flere år posten som „anden borgmester“. Kun to gange – i 1974 og 1990 – faldt stemmeandelen under 20 %. 2008 fik SSW for første gang siden 1959 atter flere stemmer end SPD og CDU, men blev så igen overhalet af partiet WiF. SSWs landsforbund har, ligesom SSF, til huse i  Flensborghus. Ved de slesvig-holstenske landdagsvalg opstiller partiet sine kandidater udelukkende i Sydslesvig. Siden 1955 er SSW undtaget fra 5 %-spærregrænsen gennem den såkaldte mindretalsregel. Siden 1958 er partiet permanent repræsenteret i landdagen (ligesom allerede 1946-54) med mindst et mandat. Fra 2012 til 2017 var SSW for første gang med i regeringen. Efter landdagsvalget i Slesvig-Holsten i 2012 dannede partiet sammen med SPD og De Grønne den såkaldte kystkoalition („Dänen-Ampel“) og fik for første gang også en ministerpost.

« Back to Glossary Index