Det danske mindretals centrale forening i Sydslesvig reformerede sig efter grænsedragningen i 1920 under navnet Den Slesvigske Forening. Efter et forudgående konstant fald i antallet af medlemmer, især som følge af presset fra nazi-diktaturet, fik foreningen efter slutningen af Anden Verdenskrig kraftig tilvækst, der kulminerede i 1948, hvor foreningen talte ca. 75.000 medlemmer. 1946 blev navnet ændret til Sydslesvigsk Forening. 1948 adskiltes partiet SSW fra SSF som selvstændigt parti, men har siden beholdt sin tætte tilknytning til foreningen. I sammenhæng med konsolideringen af Forbundsrepublikken Tyskland gik medlemstallet tilbage igen. I dag har foreningen ca. 14.000 direkte medlemmer i sine 8 amter og 112 distrikter, plus ca. 10.000 medlemmer i de 25 tilsluttede foreninger. Indenfor mindretallet er SSF først og fremmest ansvarlig for kulturarbejdet i bredeste forstand og fungerer som organisator for alle overordnede aktiviteter og som kontaktpartner for såvel de talrige lokale foreninger som for tyske og danske myndigheder og organisationer. Skolevæsen, sundheds- og plejetjenester, kirker, sport- og ungdomsforeninger og andre af mindretallets foreninger og institutioner arbejder tæt sammen med SSF, uden dog at være underordnet denne.

« Back to Glossary Index